Latest News

KVKK Aydınlatma Metni

Şirketimiz tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca kişisel verileriniz; sitemizin üyelik sözleşmesi, gizlilik politikası vb. hukuki metinlerinde detaylıca açıklanan şekilde toplanmakta ve kullanmak, kaydetmek, sınıflandırmak suretiyle işlenmektedir. İşin mahiyetinden ötürü toplanan kişisel verileriniz web sitemizin geri planında güvenle saklanmaktadır. Hukuka aykırı olarak ele geçirilmelerine, işlenmelerine ve kullanılmalarına karşı önlemleri web sitemiz almaktadır.

Metnin hedef kitlesi web sitemizi ziyaret eden internet kullanıcıları, web sitemize üye olan kullanıcılarımız ve üye olarak/üye olmadan web sitemizden alışveriş yapan müşterilerimizdir. 

Veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verilere, burada belirtilenlerle sınırlı sayıda olmamak üzere aşağıda yer verilmektedir;

İsim, soy isim, adres, telefon numarası, e-posta adresi, banka hesap numarası, cookie kayıtları, BDDK uyarınca kurulmuş olan sanal pos firmasından alınmış olan ödemenin başarılı veya başarılı olmadığına dair bilgi şeklindedir.

Kişisel Verilerinizin Toplanmasının, Saklanmasının ve İşlenmesinin Başlıca Sebepleri

Öncelikle bu işlemlerin yapılması bir kanuni yükümlülüktür. Kişisel verileriniz özellikle firmamızın devlete karşı olan yükümlülüklerini yerine getirmek; sipariş süreçlerinizi sağlıklı olarak yürütmek maksadıyla kullanılmaktadır. Buna örnek olarak kargo şirketine siparişinizin kapınıza kadar teslim edilebilmesi için adınızın, soyadınızın, adresinizin ve telefon numaranızın verilmesi gösterilebilir.

Toplanmakta Olan Kişisel Verileriniz

Özellikle sipariş sürecinizin yürütülmesi için üyelik esnasında veya sipariş esnasında adınız ve soyadınız, adresiniz, e-postanız, telefon numaranız; eğer eft-havale yaparsanız IBAN/hesap numarası bilginiz firmamızca kaydedilmektedir.

Kişisel verilerin toplanma ve saklanma yöntemi; Şirketimizle paylaştığınız kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle elektronik olarak toplanabilir. Kişisel verileriniz elektronik ortamlarda saklanacaktır. Şirketimiz tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş süreçlerinin tasarımı ile teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır. 

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz kanunlar, mevzuat ve işin niteliği gereğince;

  • Müşteri hizmetlerimize
  • Kargo firmalarına
  • Düzenleyici ve denetleyici kurumlara
  • Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına
  • Vergi kuruluşlarına aktarılmaktadır.

KVKK 11. Madde Uyarınca Haklarınız

Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse nasıl ve ne kadarının işlendiği hakkında bilgi talep etme, işlenme amacını ve kullanılış şeklini öğrenme, aktarılan kişileri bilme, yanlış işlenmelerin düzeltilmesini isteme şeklindedir.

Ayrıca Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK)’da belirtilen şartlar olgunlaştı ise geçmiş dönemde web sitemiz/firmamız tarafından kaydedilen kişisel verilerinizin silinmesini ve yok edilmesini isteme hakkına sahipsiniz.

Veriler otomatik sistemler tarafından işlenmektedir. Hata payı olmayan bu sistemler yine de bir hata yaparsa bu hatayı firmamıza bildirebilir ve düzeltme/silme talep edebilirsiniz. Aynı şekilde sizin eksik ya da hatalı bir veriyi sistemlerimize kaydetmeniz durumunda da kişisel verilerinizin düzeltilmesini firmamızdan talep edebilirsiniz.

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle firmamıza iletebilirsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için info@egetekteker.com adresine e-posta yollayabilir, gerekli doğrulamalar yapıldıktan sonra haklarınızı kullanabilirsiniz. Ayrıca firmamızın yasal adresine bizzat elden de dilekçe ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca sahibi olduğunuz hakları kullanmak üzere başvurabilirsiniz.

Web sitemize kayıt olan/servislerimizi kullanan veya sipariş veren tüm kullanıcılarımız Kişisel verilerin korunması hakkında hazırlamış olduğumuz bu bilgilendirme metninin içeriğini okumakla yükümlüdür. Daha fazla bilgi sahibi olmak için https://www.kvkk.gov.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Scroll to top

Price Based Country test mode enabled for testing Türkiye. You should do tests on private browsing mode. Browse in private with Firefox, Chrome and Safari

İkinci El Sitesi
Whatsapp..